Centrum Dydaktyki Cyfrowej - ośrodek doskonalenia kadr

Powstaje pierwsza szkoła średnia działająca w środowisku gry 3D


Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem nowego projektu, którego produktem finalnym ma byc uruchomienie pierwszej w naszym kraju szkoły średniej działającej w wirtualnym świecie Second Life.

. Będzie to pierwsza polska szkoła ponadgimnazjalna działająca w cyfrowym środowisko gry 3D. Dzięki współpracy z Academia Electronica i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Szkolnictwa w Inowrocławiu, już wkrótce uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wezmą udział w pierwszych zajęciach edukacyjnych w środowisku Second Life.

20 czerwca odbyło się się szkolenie pierwszego wykładowcy nowej szkoły, którym jest nauczyciel języka angielskiego. Będzie on prowadził zajęcia uzupełniające i wyrównawcze dla wszystkich zainteresowanych nauką tego języka a również koordynował działalność wirtualnej szkoły. Przed nami sporo pracy lecz już dzisiaj zapraszamy wszystkich nauczycieli do współpracy w prowadzeniu zajęć z wszystkich zakresów i uczniów pragnących uczyć się lepiej i ciekawiej.

Wszystkich nauczycieli, którzy zechcą zostać wykładowcami Akademii Otwartej Edukacji oraz uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy do kontaktu.

Centrum Dydaktyki Cyfrowej realizuje projekt EDUTIKONNa zlecenie Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu powstaje interdyscyplinarna platforma edukacyjna udostępniająca otwarte zasoby edukacyjne i narzędzia dydaktyczne. Platformy EDUTIKON mają być zintegrowanym środowiskiem umożliwiającym uczenie się i nauczanie w środowisku sieciowym dostępnym dla każdego za darmo. Platformy EDUTIKONU dostępne są pod adresem: http://edutikon.blogspot.com/
Wykonawcą platform jest CDC.

O projekcie - 
Czym jest Akademia Otwartej Edukacji „EDUTIKON”?

Akademia Otwartej Edukacji to innowacyjne, multimedialne, zintegrowane środowisko sieciowe umożliwiające samodzielne zdobywanie wiedzy. Platforma EDUTIKON udostępnia w jednym miejscu innowacyjne narzędzia kształcenia na odległość oraz zbiory zasobów edukacyjnych. Środowisko Akademii Otwartej Edukacji jest dostępne dla każdego i korzystanie z niego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez użytkownika platformy. Rozwiązane takie umożliwia samokształcenie każdemu, za darmo, w dowolnej porze i dowolnym miejscu.

Misja
Jaki jest cel działalności Akademii Otwartej Edukacji?

Zespół zgromadzony wokół przedsięwzięcia tworzenia Akademii Otwartej Edukacji jest przeświadczony o tym, że każdy człowiek, niezależnie od pozycji społecznej, zamożności czy miejsca zamieszkania ma prawo do swobodnego dostępu do zasobów umożliwiających mu naukę i rozwój osobisty w jego indywidualnym zakresie, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. Zgodnie z dewizą "is a do it yourself" wierzymy że każdy człowiek posiadający dostęp do zasobów wiedzy może kształcić się samodzielnie. Tworząc i udostępniając wolne zasoby edukacyjne kierujemy się ideami wolnej i otwartej edukacji.

Grupa docelowa
Do kogo kierowane są zasoby i narzędzia oferowane na platformie? 

: osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych, autorzy publikacji edukacyjnych i materiałów dydaktycznych, freelancerzy, nauczyciele, uczniowie, wszystkie osoby zainteresowane samorozwojem ze szczególnym uwzględnieniem środowisk przedsiębiorców - w tym rzemiosła, osób bezrobotnych poszukujących darmowych sposobów na wzbogacenie swej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.


Platforma edukacyjna
Jakie treści i narzędzia są dostępne w Akademii Otwartej Edukacji?

Platforma edukacyjna Akademii Otwartej Edukacji składa się z kilku zintegrowanych ze sobą  modułów o różnym zastosowaniu. W skład platformy wchodzi biblioteka e-podręczników, kursy e-learningowe, blogi edukacyjne,  system webinariów, poradnictwo zawodowe on-line, zasoby tutorial i edukacyjnych filmów wideo. Akademia Otwartej Edukacji umożliwia wolny, bezpłatny dostęp do wszystkich udostępnianych zasobów, treści i swobodne korzystanie z wszystkich udostępnionych narzędzi informacyjno - komunikacyjnych i środowisk edukacji on – line. Wszystkie zasoby publikowane w Akademii Otwartej Edukacji dostępne są na wolnych licencjach i umożliwiają dowolną ich implementację zgodnie z potrzebami użytkowników platformy.

Wirtualna biblioteka
Czym są e-podręczniki i jakie jest ich pochodzenie?

E-podręczniki to cyfrowe wersje opracowań tradycyjnych. W zasobach wirtualnej biblioteki znajduje się kilkaset poddanych digitalizacji opracowań podręcznikowych z zakresu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, edukacji zawodowej oraz szkolnictwa akademickiego. Dzięki licencjom, na których książki te zostały opublikowane możliwa jest ich dalsza dystrybucja i udostępnianie z poszanowaniem praw autorskich. Zbiory biblioteki dostępne są jednocześnie w wielu formatach umożliwiających ich wykorzystanie na wszystkich urządzeniach elektronicznych i wszystkich systemach operacyjnych. Dostęp do katalogów biblioteki jest ogólnodostępny i nie wymaga zadnych procedur.

Kursy e-learningowe
Jak działają i jakie jest przeznaczenie platform kursowych?

Kursy e-learningowe Akademii Otwartej Edukacji to kompletne repozytoria interaktywnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych opracowanych przez Krajowy Osrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (KOWEZiU). Kursy zostały przygotowane dla zawodów fryzjer, kosmetyczka, cukiernik, mechanik samochodowy, elektryk i pozwalają na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz uzupełnienie i aktualizację posiadanych kompetencji zawodowych. Składowymi kursów są poradniki i podręczniki do nauki zawodu, prezentacje multimedialne, opracowania technologiczne, testy samooceny oraz narzędzia ewaluacji i pomiaru osiągnięć uczestnika kursu. Dostep do kursów jest otwarty po wcześniejszej rejestracji lub za pośrednictwem osoby zarządzającej kursem.

Blogosfera edukacyjna
W jaki sposób funkcjonują blogi edukacyjne?

Akademia Otwartej Edukacji udostępnia prze3strzeń przeznaczoną do prowadzenia i użytkowania blogów edukacyjnych zawierających kontent merytoryczny przeznaczony do nauki w wybranych zawodach. Rozwiązanie takie pozwala na rozwijanie publikowanych treści o nowe materiały pochodzące od społeczności nauczycieli i uczniów administrujących blogi. Jako wstępny, startowy kontent merytoryczny obecnie funkcjonujących blogów wykorzystano materiały opracowane w ramach projektu "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.  Rozwiązanie takie daje możliwość zastosowania metod blended learningu czyli formy uczenia się, łączącej w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami w sieci internet. W praktyce oznacza to, że uczniowie i słuchacze biorący udział w tradycyjnych, stacjonarnych zajęciach szkolnych mają jednocześnie możliwość samokształcenia korzystając z udostępnionych przez szkolę zasobów edukacyjnych. Materiały te dostępne są na wolnych licencjach umożliwiających dowolne ich wykorzystanie i modyfikowane.

Wirtualne klasy
W jaki sposób można korzystać z narzędzi webinarowych?

Wirtualne klasy to narzędzie pozwalające na prowadzenie spotkań, seminariów i konferencji wideo w sieci za pośrednictwem kilku wydzielonych wirtualnych „pokojów konferencyjnych” . Spotkanie on-line, które jest prowadzone i realizowane za pomocą technologii webcast. Umożliwia ona komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą spotkanie, a jego uczestnikami. Największe znaczenie ma tu wykorzystanie wirtualnych narzędzi w toku prowadzenia takiego spotkania. Korzystanie z udostępnionych pokojów konferencyjnych jest możliwe dla każdego po wcześniejszej rezerwacji. Wirtualne klasy mogą służyć do prowadzenia zajęć lekcyjnych on-line, projektów grupowych, konferencji, seminariów  naukowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, pokazów technologicznych i wielu innych zastosowań.

Wideoteka on-line
Jak działa i jakie zasoby zawiera wideoteka?

Wideoteka on-line to stale uzupełniany zasób filmów edukacyjnych. Wideoteka udostępnia obecnie kilkaset filmów wideo z zakresu różnych zagadnień związanych z edukacją w wybranych zawodowych. W zajęciach prowadzonych on-line mogą być przydatne materiały wideo. Możesz skorzystać z zasobów wideoteki, w której znajdują się prezentacje tematów dostosowanych do kształcenia w wybranych zawodach. Prezentowanie w wideotece tutorial są w wielu przypadkach skorelowane z treścią innych materiałów edukacyjnych ilustrując jednocześnie ich treści podające. Filmy wchodzą również w skład kursów e-learningowych, blogów edukacyjnych i mogą znajdować się w e-podręcznikach.

Współpraca
Jak moża włączyć się we współtworzenie zasobów EDUTIKONU?


EDUTIKON, jest środowiskiem powstającym dzięki współpracy osób którym bliska jest idea wolnej edukacji. Jesteś autorem własnych materiałów dydaktycznych? Redagujesz bloga edukacyjnego? Jesteś administratorem platformy e-learningowej? Prowadzisz projekt? A może masz pomysł i szukasz pomocy w jego realizacji? EDUTIKON to miejsce właśnie dla ciebie! Więcej szczegółowych informacji o Akademii Otwartej Edukacji EDUTIKON znajdą Państwo na stronie internetowej: http://edutikon-projekt.blogspot.com/

***
Projekt EDUTIKON (Wirtualna Szkoła) został wyróżniony certyfikatem ESQA a szkoła Akademii Szkolnictwa otrzymała tytuł "Szkoła Zawodowa Najwyzszej Jakości" 


           

Konferencja MoodleMoot 2016


Jak dopasować szkoły do realiów XXI wieku? Recepta wydaje się prosta; zamiast centralnie marnować wielomilionowe granty można oddolnie przeprowadzać edukacyjną rewolucję, sprawiając że nasze szkoły będą jeszcze lepsze a proces nauczania i uczenia się łatwiejszy i bardziej wydajny. O tym mówiono podczas panelu praktyków szkolnego e-learningu.

Narzędzia Google w edukacji

Szkolenie ma charakter warsztatowy, wszyscy uczestnicy korzystają ze stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu.  Maksymalna wielkość grupy to 12 osób. Szkolenie obejmuje zapoznanie z najważniejszymi narzędziami Google i ich przykładowym zastosowaniem w organizacji pracy nauczycieli i działaniach edukacyjnych: dokumenty i arkusze do tworzenia i opracowania ankiet, mapy wraz z narzędziami opartymi na wykorzystaniu map, serwis You Tube – źródło materiałów edukacyjnych i narzędzie do tworzenia filmów wraz z narzędziami edukacyjnymi, opartymi na wykorzystaniu serwisu, np. Blubrr.TV.

Dowiedz się więcej >>