Sympozjum "Otwarta edukacja i wolne implementacje w nowoczesnej szkole"

24.11.2014 w Katowicach odbyła się druga edycja cyklicznych spotkań w Centrum Dydaktyki Cyfrowej. Tytuł listopadowego sympozjum brzmiał "Otwarta edukacja i wolne implementacje w nowoczesnej szkole". Podczas sympozjum prelegenci przedstawili rożne podejście do elearningu szkolnego i akademickiego oraz możliwości zastosowania różnorodnego oprogramowania i zasobów edukacyjnych w szkołach wszystkich szczebli.

Tematyka sympozjum: 
Dobre przykłady praktycznego wdrażania TIK w edukacji, zasoby sieciowe w edukacji na wszystkich poziomach, alternatywne środowiska nauczania, elearning i wolne oprogramowanie w praktyce szkolnej oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Wśród prelegentów, zaproszonych do udziału w seminarium znaleźli się:
Michał Ostrowicki, Adam Jurkiewicz, Anna Turula, Tomasz Walasek, Zbigniew Grabowski, Marzanna Nowacka - Duda,   Dorota Gałan, Anna Popławska, Ewa Krawczyk.


Adresaci sympozjum:
Dyrektorzy placówek edukacyjnych wszystkich poziomów i typów, osoby decyzyjne w sprawach wyposażenia placówek szkolnych w oprogramowanie komputerowe i sprzęt techniczny oraz wdrażanie technik kształcenia na odległość w praktyce szkolnej. Nauczyciele zainteresowani praktycznym zastosowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii w procesie edukacji.

Program sympozjum:

12.30– 13.00 – rejestracja uczestników

13.00 – 13.15
Wprowadzenie - Przedstawienie organizatorów sympozjum, prelegentów oraz tematyki spotkania. Zarys działalności Centrum Dydaktyki Cyfrowej - Szymon Konkol, Centrum Dydaktyki Cyfrowej.

13.15  – 13.45
Wykorzystanie technologii IT  w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych - Wykorzystanie technologii IT  w kształceniu osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych daje szczególne możliwości, mamy świadomość, że edukacja będzie się rozwijała w kierunku wykorzystania narzędzi cyfrowych a właściwe wdrażanie tych technologii  ma ogromne znaczenie również dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jest niejednokrotnie jedyną szansą na pełne uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Prezentacja dobrych praktyk w procesie kształcenia z wykorzystaniem i e- learningu jak i innych różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym e-podręczników i platform edukacyjnych. Prelegentka: Marzanna Nowacka-Duda, dyrektorka Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

13.45 – 14.15
TIK wsparciem w procesie edukacji  i zarządzania szkołą - Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie jako praktyczny przykład zastosowań mediów cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu oraz organizacji pracy i przepływu informacji. Słabe i mocne strony cyfrowej szkoły. Dyrektor Gadżet – przywódca czy menedżer?  Gwarancja satysfakcji – szansą na sukces. Prelegent: Zbigniew Grabowski, Dyrektor ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie


14.15 – 14.45
"Cyfrowy nauczyciel" - jak zacząć? - Cyfrowy uczeń - jaki jest czego oczekuje?  Jak nauczyciel może tworzyć swoje własne zasoby edukacyjne? Jak budować swoją bazę wiedzy, jak korzystać i dzielić się wiedzą z innymi? Wspomaganie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą IPadów, czy to mozliwe do realizacji? Prelegentka: Ewa Krawczyk założycielka i dyrektorka jednej z pierwszych w Polsce niepublicznej szkoły 10 Społeczna Szkoła Podstawowa w Warszawie

14.45 – 15.15
"Cyfrowy nauczyciel" jako program studiów magisterskich na filologii angielskiej - W tym roku akademickim na filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie otworzyliśmy nową specjalizację na studiach magisterskich: Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego. W swojej prezentacji przestawię program tych studiów, i krótki raport z przebiegu studiów. Mam nadzieję, razem z Państwem, zastanowić się nad samym przedsięwzięciem a także nad sensem wprowadzania do kształcenia przyszłych nauczycieli priogramów "cyfrowych" jako nowych i odrębnych (zamiast - oczywistej, zdałoby się - cyfrowej reformy programów starych). Prelegentka: Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

15.15 – 15.45 - Przerwa, poczęstunek.

15.45 – 16.15
Edukacyjne światy równoległe -  Możliwości jakie niesie elearning i otwarte środowisko edukacyjne w nowoczesnej szkole. Przedstawienie idei tworzenia wirtualnych szkół i uczelni w sieci Internet. Wolna i otwarta edukacja w Second Life to jedna z alternatyw dla tradycyjnej edukacji. W tym środowisku działa Akademia Electronica - pierwszy ośrodek akademicki, który funkcjonuje wyłącznie w cyberprzestrzeni.  Telemost: Wirtualna wizyta w Academia Electronica. Prelegent:dr. hab.   Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński / Sidey Myoo, Academia Electronica (wprowadzenie: Szymon Konkol)

16.15 – 16.45
Spojrzenie poza Moodle - Moodle jest najpopularniejszą w Polsce i na świecie Open Source’ową platformą do kształcenia na odległość. Większość z nas, gdy myśli lub mówi e-learning, kształcenie na odległość  - myśli „Moodle”. Rzeczywiście, możliwości platformy są ogromne. Użyte rozwiązania, dostępne narzędzia wspomagają metodykę KNO. Ale przecież istnieje świat edukacyjny bez Moodle. Ba, można kształcić (się) online bez jakiejkolwiek platformy. Jakie są wady i zalety, ograniczenia i wyzwania, gdzie należy stosować platformę dedykowaną temu rodzajowi kształcenia, a gdzie niekoniecznie? W prezentacji postaram się sprowokować Państwa do zastanowienia się nad tymi i podobnymi pytaniami. Bo, nad tym, że należy kształcić online nie będziemy dyskutowali. To jest dla nas oczywiste. Pozostaje tylko kwestia jak… Prelegent: Tomasz Walasek, Politechnika Częstochowska


16.45 – 17.15
Cyfrowa szkoła z Linuxem - Cyfrowa szkoła za (pół)darmo - czy to możliwe? Czy możliwe jest tanie zmodernizowanie starych pracowni EFS? Czy trzeba wyrzucić stare komputery? Jakie są trendy w nauczaniu informatyki oraz nowoczesne, darmowe, a przy tym całkowicie legalne oprogramowanie dla każdego.Prelegent: Adam Jurkiewicz, ABIX - Open source dla edukacji


17.15 – 17.45
Zasoby sieciowe jako wsparcie w nauce języków obcych - Środowisko sieci internetu jest bogatym źródłem zasobów edukacyjnych. Wśród wielu możliwości jakie niesie dostęp do tych pokładów jest samodzielne uczenie się języków obcych w dowolnym miejscu i czasie. Jedną z takich alternatyw jest portal Fiszkoteka.pl. Fiszkoteka to wyjątkowe narzędzie do zarządzania nauką języka obcego. Efektywna nauka słownictwa jest kluczowa dla płynnej komunikacji w języku obcym. System działa w oparciu o  algorytm zarządzający poziomem zapamiętywania, co skutecznie ułatwia proces powtarzania nowych zwrotów. Dodatkowo, narzędzie przez wprowadzenie wielu gier i inteligentnego systemu powtórek utrwala nowo poznane wyrażenia. Integracja konta ucznia i nauczyciela dodatkowo usprawnia proces zarówno nauczania, jak i uczenia się. Wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymają bezpłatny dostęp do wersji szkolnej aplikacji, z której będą mogli korzystać bez żadnych opłat z 15 uczniami. Prelegetka: Anna Popławska, Fiszkoteka.pl


17.45. - 18.15
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni kluczowym elementem współczesnej edukacji - W wystąpieniu przedstawione zostaną przykładowe cyberzagrożenia, zarysowana zostanie  skala zjawiska oraz przedstawione negatywne skutki występowania cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży. Następnie przedstawione zostaną treści ukazujące jak ważne jest edukowanie całego społeczeństwa w celu podnoszenia świadomości oraz poszerzania wiedzy o zagadnienia związane z bezpieczeństwem online.- Prelegentka: Dorota Gałan, Rightclick.pl

18.15 - Spotkania kuluarowe.


Miejsce sympozjum:
Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"
40-154 Katowice
Al. W. Korfantego 141

Termin sympozjum:
24.11.2014, godz 13.00 – 18.30

Koszt udziału w sympozjum:
Uczestnicy nie ponoszą kosztów tytułem udziału w sympozjum.

Rekrutacja na sympozjum:
Rekrutacja zakończona.

Serdecznie zapraszamy!